Monika Karpowicz

Psychoterapeuta

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką.

Pracuję w nurcie terapii Gestalt.


Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty ukończyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Pracuję z osobami dorosłymi w terapii krótko i długoterminowej.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.
Moją pracę poddaję stałej superwizji.
Aktualizuję swoją wiedzę i doświadczenie podczas konferencji, kursów i warsztatów w akredytowanych ośrodkach.

Jestem zdania, że każdy człowiek jest odrębny i niepowtarzalny. Tak właśnie traktuję każdą osobę przychodzącą po pomoc do mojego gabinetu. Nie oceniam, nie narzucam własnych opinii, szanuję świat Klienta i Jego wartości.
Swoim Klientom gwarantuję całkowitą dyskrecję i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Dla kogo terapia

Konsultacja, Psychoterapia Indywidualna,
Psychoterapia par/małżeństw 

Zapraszam na spotkanie ze mną jeśli:

 • życie dla Ciebie straciło sens, masz uczucie pustki

 • masz trudności z podejmowaniem decyzji oraz wyborów życiowych 

 • przeżywasz kryzys w związku, jesteś w trakcie rozwodu

 • nie radzisz sobie z trudnymi emocjami - lękiem, smutkiem, złością

 • masz zaburzenia nerwicowe: lęki, fobie, napady paniki, natrętne myśli

 • odczuwasz zaburzenia nastroju: stany depresyjne, uczucie przygnębienia

 • masz trudności związane ze swoją seksualnością

 • wychowywałeś się w rodzinie z problemem alkoholowym

 • cierpisz na zaburzenia odżywiania

 • chciałbyś pozbyć się poczucia wstydu, krzywdy i nauczyć się nawiązywać dobre relacje z innymi

 • odczuwasz potrzebę pracy nad własnym rozwojem, masz potrzebę i chęć większego wglądu w siebie i odkrycia własnych możliwości

 

Jak Pracuję

Konsultacja

Obejmuje od jednego do trzech spotkań. Jest to forma pierwszego kontaktu z psychoterapeutą. Ma na celu zorientowanie się w trudnościach, z którymi zgłasza się Klient. Daje przestrzeń do wzajemnego poznania się, zdefiniowania oczekiwań i pożądanych celów. Konsultacja może zakończyć się decyzją o podjęciu psychoterapii lub o podjęciu innej specjalistycznej pomocy. Pojedyncza konsultacja trwa 50 min.

Psychoterapia Indywidualna

Może dotyczyć pracy nad konkretnym problemem np. nagłym kryzysem spowodowanym zmianą sytuacji życiowej (psychoterapia krótkoterminowa) lub ogólnej zmiany funkcjonowania i głębszego poznania siebie, często w kontekście przeszłych doświadczeń (psychoterapia długoterminowa). 
Sesje odbywają się raz w tygodniu, w stałym dniu i o stałej godzinie. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 min. Dni i godziny spotkań, a także zasady obowiązujące obie strony, zostają ustalone podczas spotkań konsultacyjnych. 

Psychoterapia par/małżeństw 

Sesje skupiają się na ułatwieniu parze komunikacji, wnoszeniu tego, co w relacji niewyrażone, otworzeniu się na odczucia czy potrzeby dotąd pomijane. 
Częstą motywacją do wspólnego udania się na sesje terapeutyczne bywa niepewność co do tego, czy nadal pozostać w związku czy się rozstać. Praca na sesjach skupia się w wtedy na odkrywaniu, co parę łączy, a co dzieli i jakie decyzje najpełniej to wyrażą. Dla wielu par może to stanowić początek nowego etapu związku, w którym przedefiniowany zostanie kierunek jego rozwoju i charakter wzajemnych oczekiwania. 
Sesja psychoterapii pary trwa 70 min.

 
 

Kontakt

Psychoterapeuta 

Monika Karpowicz

 

psychoterapeuta.mkarpowicz@gmail.com

Adres gabinetu: 

Kołobrzeg, ul. Giełdowa 8E/12

Telefon:  

+48 788 345 015

Wiadomość została wysłana