top of page

Monika Karpowicz

Psychoterapeuta
Superwizor

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą.

Pracuję w nurcie terapii Gestalt.


Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty ukończyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Pracuję z osobami dorosłymi w terapii krótko i długoterminowej.

Jestem także certyfikowanym superwizorem Gestalt.

Prowadzę superwizję indywidualną oraz grupową.

Szkolenie w zawodzie superwizora ukończyłam w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Pracuję z psychoterapeutami nurtu humanistyczno- egzystencjalnego, psychodynamicznego i integratywnego. 

 

Kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.
Moją pracę poddaję stałej superwizji.
Aktualizuję swoją wiedzę i doświadczenie podczas konferencji, kursów i warsztatów w akredytowanych ośrodkach.

Jestem zdania, że każdy człowiek jest odrębny i niepowtarzalny. Tak właśnie traktuję każdą osobę przychodzącą po pomoc do mojego gabinetu. Nie oceniam, nie narzucam własnych opinii, szanuję świat Klienta i Jego wartości.
Swoim Klientom gwarantuję całkowitą dyskrecję i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Dla kogo terapia

Konsultacja
Psychoterapia Indywidualna Osób Dorosłych

Superwizja Dla Terapeutów

Zapraszam na spotkanie ze mną jeśli:

 • życie dla Ciebie straciło sens, masz uczucie pustki

 • masz trudności z podejmowaniem decyzji oraz wyborów życiowych 

 • przeżywasz kryzys w związku, jesteś w trakcie rozwodu

 • nie radzisz sobie z trudnymi emocjami - lękiem, smutkiem, złością

 • masz zaburzenia nerwicowe: lęki, fobie, napady paniki, natrętne myśli

 • odczuwasz zaburzenia nastroju: stany depresyjne, uczucie przygnębienia

 • masz trudności związane ze swoją seksualnością

 • wychowywałeś się w rodzinie z problemem alkoholowym

 • cierpisz na zaburzenia odżywiania

 • chciałbyś pozbyć się poczucia wstydu, krzywdy i nauczyć się nawiązywać dobre relacje z innymi

 • odczuwasz potrzebę pracy nad własnym rozwojem, masz potrzebę i chęć większego wglądu w siebie i odkrycia własnych możliwości

 • Superwizja to rodzaj szczególnego czuwania, zarówno psychoterapeuty jak i superwizora, nad przebiegiem procesu psychoterapii, w trosce o jak najszerzej pojęte dobro klienta.

 • Oferta skierowana jest do wykwalifikowanych już psychoterapeutów oraz do terapeutów w trakcie szkolenia.

 • Superwizja zapewnia terapeucie stały ogląd własnych kompetencji w pracy terapeutycznej, wpiera go w rozwoju zawodowym. Jest okazją do poszerzania wiedzy i umiejętności, rozważania praktycznych i etycznych kwestii pojawiających się podczas prowadzenia terapii. Realizowana jest w formie kontaktu indywidualnego.

 • Zapraszam na superwizję do gabinetu lub online.

Dla Kogo terapia

Jak Pracuję

Konsultacja

Obejmuje od jednego do trzech spotkań. Jest to forma pierwszego kontaktu z psychoterapeutą. Ma na celu zorientowanie się w trudnościach, z którymi zgłasza się Klient. Daje przestrzeń do wzajemnego poznania się, zdefiniowania oczekiwań i pożądanych celów. Konsultacja może zakończyć się decyzją o podjęciu psychoterapii lub o podjęciu innej specjalistycznej pomocy. Pojedyncza konsultacja trwa 50 min.

Psychoterapia Indywidualna

Może dotyczyć pracy nad konkretnym problemem np. nagłym kryzysem spowodowanym zmianą sytuacji życiowej (psychoterapia krótkoterminowa) lub ogólnej zmiany funkcjonowania i głębszego poznania siebie, często w kontekście przeszłych doświadczeń (psychoterapia długoterminowa). 
Sesje odbywają się raz w tygodniu, w stałym dniu i o stałej godzinie. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 min. Dni i godziny spotkań, a także zasady obowiązujące obie strony, zostają ustalone podczas spotkań konsultacyjnych. 

Jak pracuję
Kontakt

Kontakt

Psychoterapeuta 

Monika Karpowicz

 

psychoterapeuta.mkarpowicz@gmail.com

Adres gabinetu: 

Kołobrzeg, ul. Giełdowa 8E/12

Telefon:  

+48 788 345 015

Wiadomość została wysłana

bottom of page